Захист прав та представництво інтересів громадян в кримінальних справах, зокрема, коли особа має процесуальний статус свідка, підозрюваного, обвинуваченого або підсудного. При цьому адвокат може прийняти участь як захисник особи як на стадії судового розгляду, так і на стадіях досудового слідства, порушення кримінальної справи, виклику особи в правоохоронні органи для дачі пояснень, обшуків, виїмок, затримання, приводу тощо.
      В кримінальних справах адвокат також може приймати участь як представник потерпілого чи цивільного позивача, тобто, осіб, яким злочинами завдано моральних чи матеріальних збитків. В таких випадках робота адвоката полягає як в наданні особі всіх необхідних юридичних консультацій під час досудового слідства, так і складанні та подачі всіх заяв, клопотань та інших процесуальних документів (позовних заяв, заперечень, уточнень та інш.), необхідних для повноти і правильності проведення розслідування і оцінки доказів слідчими, прокурорами, судом, що беззаперечно є ефективним та професійним захистом прав і інтересів клієнта.
     В цивільних справах в судах загальної юрисдикції адвокат виступає в якості представника інтересів не тільки фізичних, а й юридичних осіб по таких справах, як, наприклад, про стягнення богу, про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, про розірвання шлюбу, утримання дітей, аліментні відносини, поділ майна подружжя, встановлення фактів, що мають юридичне значення, спадкових, житлових спорах, по спорах, що виникають з договірних відносин, по трудових спорах, щодо земельних спорів, у справах про захист честі та гідності особи; про захист прав споживачів, у справах адміністративного судочинства (оскарження незаконних дій і бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування) та багатьох інших справах, де людям потрібно якісно захистити (чи зберегти) свої права і досягнути бажаного для них результату в суді.
      Юридична допомога адвоката приватним підприємцям та юридичним особам полягає не тільки в оперативному юридичному супроводі їхньої діяльності, а часто і в оперативному протистоянні незаконним вимогам численних та повноважних перевіряючих органів, оскарженні їхніх дій та рішень, плануванні правового забезпечення бізнесу та упередженні перешкод, що можуть виникнути під час конфліктних ситуацій. Також суттєвою є правова допомога в розв’язанні господарських спорів як між суб’єктами господарювання, так і з фіскальними органами і не тільки в господарських чи адміністративних судах; претензійна робота, підготовка позовів, заперечень, відзивів на позови, готування проектів документів, представництво в суді – один з найпоширеніших та найдієвіших напрямків захисту підприємництва від держави та вирішення їхніх власних спорів.
      В справах про притягнення особи до адміністративної відповідальності участь адвоката під час розгляду справи дасть можливість правильно та справедливо застосувати встановлене законом покарання винному, або не допустити притягнення невинної особи до відповідальності; а якщо до особи вже застосовано адміністративне стягнення – грамотно оскаржити таке рішення та забезпечити відповідний захист його прав та інтересів як в суді, так і перед посадовими особами, що приймають відповідне рішення.
      Окремим видом послуг адвоката є підготовка, складання та подання заяв до Європейського суду з прав людини, а також організація захисту та представництва громадян України в судах Молдови та Російської Федерації.

 

     1. Адвокат – це професійний юрист, який має високий рівень юридичних знань та значний досвід роботи в галузі правознавства і діяльність якого направлена в першу чергу на захист та дотримання всіх прав та інтересів клієнта, всіма можливими та доступними правовими засобами.
     2. Саме адвокат, який має свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю, може взяти на себе захист прав та представництво інтересів свідка, підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного в кримінальній справі, для чого йому надані законом найбільш повні права та повноваження по реалізації захисту у кримінальному процесі.
     3. Адвокат в своїй роботі керується Правилами адвокатської етики і зобов'язаний дотримуватися етичних норм професійної діяльності, бути незалежним, компетентним, суворо дотримуватись принципів конфіденційності та домінантності інтересів клієнта.
     4. Адвокат самостійно визначає стратегію та тактику захисту прав і представництва інтересів клієнтів, ніхто не може втручатись в його діяльність чи змусити розголосити адвокатську таємницю.
     5. Адвокат не може бути допитаний чи іншим чином змушений повідомити про те, що йому стало відомо при наданні юридичних послуг клієнту; без згоди клієнта адвокат не може розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці.
     6. Без згоди адвоката жодні документи чи речі, пов’язані з виконанням доручень клієнта, не можуть бути оглянуті, досліджені, вилучені чи розголошені.
     7. Адвокат має право безпосередньо збирати інформацію та відомості, які можуть бути використані як докази; за запитом адвоката всі посадові особи та органи зобов’язані надати йому документи або їх копії, забезпечити можливість ознайомлення з документами. Адвокат може самостійно одержувати письмові висновки фахівців, опитувати громадян та вчиняти всі інші, не заборонені законом дії, для досягнення бажаної для клієнта мети.
     8. В багатьох випадках витрати на оплату правової допомоги адвоката відшкодовуються клієнту за рахунок іншої сторони, чого не відбувається у випадку оплати послуг юристів чи юридичних фірм.

 

Громадська організація «Юридична допомога «РівнеПраво»» заснована групою адвокатів, які, окрім своєї постійної професійної діяльності, об’єднались для надання безкоштовної правової допомоги різним верствам населення, медичним, спортивним та навчальним закладам, іншим неприбутковим організаціям, – з метою сприяння правовій захищеності громадян та популяризації правової обізнаності і освіти в Україні.
Свою діяльність ГО «ЮД «РП»» здійснює виключно на безоплатній основі, за рахунок особистих внесків адвокатів і не ставить перед собою мету отримання прибутку.
Організація не підтримує жодної політичної партії чи структури і її діяльність відсторонена від політики.
Кошти, отримані організацією як внески її членів та добровільні внески, використовуються лише на організаційно-господарські потреби та проведення благодійних заходів.
Принципи роботи правозахисників Громадської організації  «Юридична допомога «РівнеПраво» сформульовані старовинною латинською формулою: «Salus populi suprema lex esto», що перекладається як «Благо народу нехай буде найвищим законом». І наші юристи вважають, що інтереси клієнта повинні стояти на першому місці цілей та напрямів їх діяльності.

 

09 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про безоплатну правову допомогу», прийнятий Верховною Радо України 02 червня 2011 р.
Така безоплатна допомога фінансується за рахунок коштів держбюджету, місцевих бюджетів, і надається органами державної влади та місцевого самоуправління, спеціально створеними установами та іншими особами.
Юристи та адвокати ГО «ЮД «РП» надають безоплатну первинну правову допомогу всім громадянам та юридичним особам, які безпосередньо звертаються за такими послугами і в своїй діяльності повністю незалежні від державних чи управлінських органів суб’єктів влади і самоврядування.
Попри складності в отриманні юридичної безоплатної допомоги в державних органах влади чи органах місцевого самоврядування, ГО «ЮД «РП» надає таку допомогу або відразу після безпосереднього звернення особи, або через E-mail–консультацію, що діє на цьому сайті.
Надання консультацій з правових питань, складання заяв, скарг, звернень чи інших документів правового характеру, надання допомоги по захисту та відстоюванню інтересів перед усіма установами, підприємствами та організаціями - далеко не повний перелік правової допомоги, яку можна отимати, звернувшись до Громадського об'єднання "Юридична допомога "РівнеПраво".

 

Попри значний досвід правозахисної та юридичної діяльності, високу кваліфікацію юристів та адвокатів Громадського об’єднання «РівнеПраво», наша організація постійно співпрацює з багатьма адвокатами та юристами, які хоч і не є членами об’єднання, проте завжди готові надати правову підтримку клієнту в різних регіонах як Рівненської області, так і України.
Принцип колегіальності, тобто, спільного прийняття рішень, підтримки та сприяння в роботі юристів, врахування при наданні правової допомоги особистих якостей та спеціалізації наших партнерів та колег, сприяє задоволенню потреб клієнта в кожній конкретній справі, на самому високому професійному рівні.
Вагоме значення має і територіальне розміщення офісів наших партнерів, що значно спрощує доступ до правової допомоги з боку клієнта та врахування специфіки правозахисної діяльності в окремих регіонах та органах.
За таких умов досягається забезпечення найбільш повної та ефективної юридичної допомоги, комплексне вирішення завдань і цілей по захисту та представництву прав та інтересів клієнта.